Faydalı Bilgiler

Beyaz Hukuk & Danışmanlık Bürosu - Avukat Ali BEYAZ olarak, tarafımıza sıkça sorulan soruların bir kısmını teknik detaya girmeden özetledik. Sıkça karşılaştığımız farklı sorular oldukça bu sayfa güncellenecektir.

- Ücretsiz, Bedava Avukat mümkün müdür?
- Avukat tutmalı mıyım?
- Davanın ortasında Avukat tutulabilir mi?
- Avukat ücretleri ne kadardır?
- Neden her Avukat ayrı ücret istiyor?
- Ne kadar yatarım?
- Eve haciz kalktı mı?
- Kredi ve Kredi Kartı masrafları geri alınabiliyor mu?
- Arabam ve/veya evim, işyerim üzerindeki haczi nasıl kaldırırım?
- Hacizli araba ve/veya ev, işyeri satılabilir mi/satın alınabilir mi?
- Nasıl anlaşmalı boşanılır?
- Nasıl isim değiştirilir?
- Nasıl soyisim değiştirilir?
- HAGB nedir?
- Gizli Tanık nedir?
- Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar nedir?
- Ölüm Belgesi nereden alınır?
- Kayıp Kaçak Bedeli, Dağıtım ve Okuma Ücretleri geri alınabiliyor mu?
- En kolay ve hızlı nasıl boşanılır?
- Nasıl yaş büyütülür?
- Kan parası nedir?


- Ücretsiz, Bedava Avukat mümkün müdür?
Kural olarak ücret ödemeden avukatlık hizmeti almak mümkün değildir. Fakat 2 istisnai durumda size ücretsiz avukat atanabilir. Bunlardan ilki (CMK görevlendirmesi) polis veya jandarma tarafından gözaltına alındığınızda ve/veya savcı huzuruna çıkarıldığınızda; talebiniz halinde veya doğrudan müdafii (avukat) görevlendirilmesi halidir. İkincisi ise (Adli Yardım); davacı yada davalı olmanız farketmeksizin, maddi durumunuzun elverişli olmaması halinde, bu durumu ispatlamanız şartıyla baro tarafından size avukat atanmasıdır. Adli yardım hizmeti almak için nereye başvuracağınız ve gereken evraklar için bulunduğunuz ilin Barosunu aramanız gerekmektedir.
Hatay Barosu telefon numarası: 0326 215 18 77

- Avukat tutmalı mıyım?
Normalde bazı istisnai durumlar hariç avukat tutmadan; dava açabilir, mahkeme huzurunu çıkabilir, icra takibi vs başlatabilirsiniz. Fakat olası hak kayıplarını önlemek adına; mevzuata hakim, usul şartlarını eksiksiz olarak yerine getirebilecek vs kimselerden profesyonel yardım almakta fayda vardır. Aksi takdirde, haklı olduğunuz bir durumu bile bazı usul eksikliklerinden ötürü (yanlış mahkemede dava açma, zamanaşımını geçirme vs.) aleyhinize çevirebilirsiniz.

- Davanın ortasında Avukat tutulabilir mi?
Her aşamada avukat tutmakta fayda vardır. Örneğin; hukuk davanız yanlış açılmış olsa bile avukatınızın, ıslah veya davayı genişletme usulleriyle davayı düzeltme gibi sıradan vatandaşlar tarafından genelde bilinmeyen olanakları mevcut olacaktır.

- Avukat ücretleri ne kadardır?
Avukatlık ücretleri her yıl baroların yönetim kurulları tarafından "tavsiye" olarak belirlenir. Bu sebeple ilden ilde farklılık arzedebilir. Burada belirlenen asgari tutarlar üzerinden taraflar anlaşarak ücreti kendileri belirleyebilirler.
Hatay Barosuna ait güncel tarifeyi yukarıdaki linkten görüntüleyebilirsiniz.

- Neden her Avukat ayrı ücret istiyor?
Avukatların alacakları ücretler hususunda yasal bir standart bulunmadığından, her avukat farklı ücretler belirleyebilir. Bu durum gerçek tutar üzerinden serbest meslek makbuzu kesildiği sürece yasaldır.

- Ne kadar yatarım?
Hapis cezası istemiyle yargılanan şüpheli veya sanıkların hapis cezası alıp almayacakları, alırlarsa ertelenme, geri bırakılma, para cezasına çevrilme gibi durumların mevcut olup olmadığı, bu durumlar da mümkün değilse kişinin cezaevinde ne kadar kalacağının "tahmini" olarak hesaplanabilmesi için söz konusu ceza dosyası suretiyle birlikte bir avukata başvurmanızda fayda vardır. Kanun maddelerine bakarak doğrudan bu tahmini yapmak mümkün değildir.

- Eve haciz kalktı mı?
Televizyon ve gazetelerde söylenenin aksine ev eşyalarının haczi kalkmış değil. Sadece haciz memurunca "insan onuruna uygun şekilde yaşamak için gerekli" ev eşyalarının haczi artık mümkün değil. Örneğin eskiden televizyon, bilgisayar, bulaşık makinası, derin dondurucu gibi ikincil elektronik eşyaların haczi mümkünken şimdi bu tür eşyaların haczi mümkün değil.

- Kredi ve Kredi Kartı masrafları geri alınabiliyor mu?
Evet alınabilmektedir. Yasal yollara başvuru tarihinizden 10 yıl geriye kadar Kredi ve Kredi kartlarınıza ait olarak bankaca kesilen "bazı kalemlerin" tarafınıza iadesi mümkündür. Bu konuda da avukat vasıtasıyla hareket etmeniz gerekmektedir. Aksi takdire; geri alamayacağınız masrafları talebiniz halinde yargılama giderleri, karşı vekalet ücreti gibi alacağınızdan daha çok para kaybına uğramanız mümkündür.

- Arabam ve/veya evim, işyerim üzerindeki haczi nasıl kaldırırım?
E-devlet üzerinden aracınız üzerindeki hacizleri, Tapu Müdürlükleri vasıtasıyla da eviniz ve işyeriniz üzerindeki hacizleri öğrenebilirsiniz. Bu hacizlerin kaldırılması için illa borçlarınızı ödemeniz gerekmez. Bazı usulü durumlar (zamanaşımı vs) neticesinde haczin hükmü düşmüş olabilir. Bu hususlarda bilgi almak için bir avukata danışmakta fayda vardır.

- Hacizli araba ve/veya ev, işyeri satılabilir mi/satın alınabilir mi?
Hacizli araba, ev ve işyerlerinin satılması ve satın alınması mümkündür. Sadece üzerinde "tedbir" bulunanların devri mümkün değildir. Hacizli eşyanın devri halinde alan kişinimn bu hacizlerden "istisnasız" sorumlu tutulacağı unutulmamalıdır.

- Nasıl anlaşmalı boşanılır?
Tarafların evlilikleri üzerinden 1 yıl geçmişse; her iki tarafında velayet, nafaka, maddi ve manevi tazminat hususlarında anlaşıp bir protokol ile mahkemeye başvurmaları halinde anlaşmalı boşanabilirler. Boşanma genelde protokol hükümlerine göre gerçekleşse de istisnai olarak hakim, kanunen protokolün uygun görmediği maddelerini değiştirebilir. Bu sebeple protokolün hazırlanmasında bir avukattan yardım almakta fayda vardır.

- Nasıl isim değiştirilir?
İsim değiştirmek oldukça kolay ve kısa süren bir işlemdir. Mahkemeye yapılacak 1 başvuruyla, 1-2 celsede isminizin değiştirilmesi mümkündür. Eğer isminiz farklı oluşu veya aynı isim-soyisimli başkasına ait olması sebebiyle sizi rencide ediyorsa, bunu mahkeme huzurunda ispatlamanız; çevrenizde farklı bir isimle bilinmeniz dolayısıyla isim değiştirmek istiyorsanız bunu tanıklarla ispatlamanız halinde isminizi değiştirebilirsiniz. Hak kaybına uğramamak adına bir avukata danışmanızda fayda bulunmaktadır.

- Nasıl soyisim değiştirilir?
Soyisim değiştirmek de hemen hemen isim değiştirmekle aynı prosedüre tabidir. Yukarıdaki sebeplere ek olarak, haklı sebeplerden ötürü ortak soyadını taşıdığınız aileden soyisminiz dolayısıyla rencide olduğunuzu mahkeme huzurunda ispat etmeniz halinde de soyisminiz değiştirilebilir. Bu işlem için de, hak kaybına uğramamak adına bir avukata danışmanızda fayda bulunmaktadır.

- HAGB nedir?
HAGB, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasıdır. Aleyhinize çıkan bu karardan sonra 5 yıllık denetim süresi içerisinde başka herhangi bir suç işlemeniz ve bundan dolayı ceza almanız halinde, yeni ceza işle birlikte geri bırakılmasına karar verilen cezayı da çekmek zorunda kalırsınız.

- Gizli Tanık nedir?
Ceza yargılamasında, tanıklığına başvurulacak kişinin kimliğinin ortaya çıkması, kendisi ve yakınları için tehlike arz ediyorsa kimliğinin gizli tutulması için gerekli önlemler alınabilir. Buna gizli tanıklık denmektedir. Belirttiğimiz üzere sadece ceza yargılamasında geçerlidir. Boşanma vs davalarda gizli tanıklık mümkün değildir.

- Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar nedir?
Kolluk veya savcılık ifadenizden sonra, hakkınızda yapılan şikayetin kalkması, kovuşturmaya yetecek kadar delil bulunamaması hallerinde savcılıkça hakkınızda verilen karardır. Mahkeme huzuruna çıkmayacağınız anlamına gelir.

- Ölüm Belgesi nereden alınır?
Ölüm belgesini müteveffanın öldüğünü tespit eden doktorun bağlı bulunduğu sağlık kurumundan alabilirsiniz. Ölüm Belgesinin nüfus müdürlükleri ve noterlerden alınması mümkün değildir. Nüfus müdürlükleri sadece size mütevvefanın öldüğü tarihi gösterir nüfus kayıt örneği verebilir. Noter ise bu durumu gösterir herhangi bir belge düzenlemesi mümkün değildir.

- Kayıp Kaçak Bedeli, Dağıtım ve Okuma Ücretleri geri alınabiliyor mu?
Evet alınabilmektedir. Yasal yollara başvuru tarihinizden 10 yıl geriye kadar elektirik aboneliğinize ait olarak elektirik idaresincekesilen "bazı kalemlerin" tarafınıza iadesi mümkündür. Bu konuda da avukat vasıtasıyla hareket etmeniz gerekmektedir. Aksi takdire; geri alamayacağınız masrafları talebiniz halinde yargılama giderleri, karşı vekalet ücreti gibi alacağınızdan daha çok para kaybına uğramanız mümkündür.

- En kolay ve hızlı nasıl boşanılır?
Eğer evliliğiniz 1 yıldan fazla sürmüşse anlaşmalı boşanmak en hızlı boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanabilmek için eğer varsa ortak çocuğun velayet ve şahsi münasebetine, nafaka ve maddi-manevi tazminat hususundan eşlerin ne şartlarda anlaştığını gösterir bir protokol ile Aile Mahkemesine (Aile Mahkemesi olmayan yerlerde Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesine) başvurmak gerekmektedir. En azından protokolun hazırlanması aşamasında profesyonel destek almanızda fayda bulunmaktadır.

- Nasıl yaş büyütülür?
Yaş büyütmek hukuken mümkündür. Sulh Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Nüfus Müdürlüğü Hasım gösterilerek bu talepte bulunabilirsiniz.. Fakat işin ispat kısmı mahkemelerin uygulamaları sonucu zorlaşmış olup, hastane doğumlu olanların yaşının büyütülmesi mümkün olmamaktadır. Bu konu çok teknik olduğundan kesinlikle hukuki destek almanızda fayda bulunmaktadır.

- Kan parası nedir?
Ölüm sebebiyle maddi/manevi tazminat halk diliyle kan parası, ölenin yakınlarının, ölüme sebebiyet verenden aldıkları veya istedikleri para demektir. Genelde taraflarca kararlaştırılsa da dava yoluyla da talep edilebilir. Dava açılmadan kararlaştırılması halinde ileride dava ile yeniden istenememesi için banka üzerinden isme havale ile ödenmesinde fayda vardır. Kan parası karşılığında şikayet geri çekilse de ceza davası düşmez.